Gå til forsiden...

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 

 

 

 

 

Klik for at gå til toppen af siden...

 

 
Anmeldelser


Retur

Jørgen Juul Petersen: "Hellere levende hund end død løve!"

Præsteforeningens Blad 3/2016: "Hellere levende hund end død løve!"

Svensk omtale af: "Hellere levende hund end død løve!"

Knud Hansen: "Den signede stund, den midnatstid"

Tarif Khalidi: "Den muslimske Jesus"


Jørgen Juul Petersen: "Hellere levende hund end død løve!"

"
Hellere levende hund end død løve!" er en samling artikler og prædikener af Jørgen Juul Petersen. Forfatteren, som har været præst i Jylland og på Fyn, er aktiv samfundsdebattør og er desuden medstifter af Forlaget Mimer, der har udgivet bøger af bl.a. Martin Buber, K.E. Løgstrup, C.S. Lewis og Knud Hansen.


Opstandelsen: det ultimative håb
Bogens prædikener vil give os mod til at være til. Religiøsitet er ikke en særlig evne. Det er at være prisgivet livet, at ville det og have tillid til det. Troen er det lille ramte menneskehjerte, der trodsigt, fordringsfuldt og tryglende har tillid til ”hans milde øjne”, som det siges om den kanaanæiske kvinde, der beder for sin syge barn. Det bærende i prædikenerne er troen på opstandelsen som udtryk for det ultimative håb (s. 36). Den tro åbner op for en sans for andre mennesker og deres skæbne, de døde og de endnu ikke fødte, en sans for sammenhæng, for fortid og fremtid. Den tro genfinder Jørgen Juul i Per Kirkebys ord: ”Kirkegårdens mysterium er vel Opstandelsens. Den middelalderlige, danske kirke midt i sin kirkegård er et udtryk for opstandelsen.”(s. 68). Det er også Per Kirkebys stærke alterbillede fra Gentofte kirke, der pryder bogens forside.


Selvet som husgud
Udover prædikener består bogen også af en række debatindlæg, der på forskellig vis diskuterer og analyserer kristendommens rolle og betydning i samfundet. Artiklerne spænder vidt – fra Jesus i den islamiske tradition til Reinhold Niebuhr: Obamas hofteolog. Centralt i mange af dem finder vi opgøret med en selvcentreret kultur, der, som Grundtvig sagde, har gjort selvet til husgud (s. 110). Det er det, Feuerbachs gamle projekt ender med, når Gud erstattes af mennesket og teologien gøres til antropologi. Det ender i et jeg uden et du, uden åbenhed over for omverdenen, i en gigantisk selvovervurdering. I stedet insisterer Juul på aktualiteten af det kristne budskab, der rækker langt bredere og dybere end til den enkeltes frelse – hvad enten det så sker i en diskussion af Niebuhrs kritik af Christian-do-nothing-ness (s. 96), gennem en kritik af Tor Nørretranders’ sværmeri i bogen Vær nær og af moderne ateisme eller i en replik til Peter Høeg.


Prædikerens Bog og Grauballemanden
Jørgen Juul slutter sin bog med et længere essay om Prædikerens Bog, hvorfra bogens titel er taget (Præd. 9,4). Her giver han med udgangspunkt i Babettes gæstebud en Grundtvig-inspireret udlægning af Prædikerens Bog med inddragelse af Thomas a Kempis, Luther, Bunyan og Kingo. Prædikerens bog er med sine ca. 2.200 år sikkert lige så gammel som Grauballemanden på Moesgaard, og på en måde er den lige så senet og indtørret i sin stædige insisteren på tilværelsens tomhed, forfængelighed og forgængelighed. Men hvor mange har læst Prædikerens klager som en opfordring til foragt for denne verden, vrister Grundtvig Prædikerens Bog ud af dette greb. Tomheden, siger han, er ikke en verden iboende kvalitet, men tomheden ved at miste. Som Paulus, der i Romerbrevet taler om, at skabningen – den værdifulde og kostbare, om end tvetydige, forgængelige og forfængelige verden – må sukke, er Prædikerens Bog i denne læsning en påmindelse om, at sorgen og sukket er kærlighedens pris, kærligheden til denne konkrete verden, til det andet menneske, en sorg, der først forløses af evangeliets håb.

Prædikenerne er evangeliske, klare og gennemarbejdede og sætter altid videre overvejelser i gang (tidligere biskop N. H. Arendt).

Bogen kan anbefales – som gavebog, til brug i studiekredse eller undervisning

- til alle der er interesseret i kirke- og kulturdebatten.

Hellere levende hund end død løve! (160 s.)  Pris: 175 kr.   Bestil bog


Det meningsfulde præsteembede:

Anmeldelse. Præsteforeningens Blad 3/2016 af Jørgen Juul Petersen: Hellere levende hund end død løve. Forlaget Mimer.

Der bliver mangel på præster i de kommende år. Tænksomme unge vælger ikke teologistudiet, men filosofi, religion, idehistorie. Hvad værre er: For nyuddannede teologer er præsteembedet tilsyneladende ikke længere attraktivt.

I den situation burde Folkekirken forære alle studerende på kandidatuddannelsen et eksemplar af den fine, smukt illustrerede bog, som tidligere sognepræst Jørgen Juul Petersen har udgivet. Den rummer prædikener og debatindlæg fra et langt præsteliv og viser bedre end noget andet, hvor meningsfuldt prædikeembedet kan være, når det røgtes i et usvækket livtag med at tilegne sig og nyformulere, hvad kristendom er. Hvilke andre former for arbejde tilbyder en offentlig talerstol og adgang til den løbende debat, hvis man ønsker det, plus et krav - formuleret i selve arbejdsbeskrivelsen - om løbende at dygtiggøre sig i sit fag?

Titlen er et citat fra Prædikerens Bog. Bogen indeholder en fremragende artikel om Prædikeren, og forfatterens fortrolighed med den gammeltestamentlige visdomslitteratur fungerer som klangbund for alt, hvad han i øvrigt siger. Han står i den grundtvigske tradition fra Knud Hansen og Løgstrup. I denne særlige udgave af tænkning som visdom understreges det, at ”tro uden forståelse er tvang”.

Hos Juul Petersen er der ingen tiltro til, at ens argumentation bliver vægtigere af at hæve stemmen. Her tales der tværtimod indtrængende, nuanceret og hele tiden erfaringstæt. Tonen er aldrig skinger, men altid skarp. Tidens materialisme og åndelige sløvhed modsiges i prædikenerne, og i debatindlæggene taler forfatteren mod dyrkelsen af selvet, nyateismens selvmodsigelser, (over)tro på videnskaben og meget mere. Bogen omtaler også R. Niebuhrs ”kristne realisme” og fremstiller muslimske billeder af Jesus. Jo, forfatteren er en lærd mand.

Gå ikke glip af inspirationen fra denne bog. Og forær den til en god kollega, næste gang I mødes for at tale teologi. Hellere levende eftertanke end dødt brøleri.

Martin Wemmelund


Svensk omtale af Jørgen Juul Petersen:

Hellere levende hund end død løve, Mimer 2015


Margareta Brandby-Cöster, præst og dr.teol., tidl. præst i Karlstads Stift, fremtrædende kender af dansk teologi, har bl.a. oversat en række danske teologer som Knud Hansen, K.E. Løgstrup og Leif Grane, udgivet 2 prædikensamlinger og skrevet afhandling om det lutherske i Selma Lagerløfs forfatterskab:

”Hellre levande hund än ett dött lejon”! Vad är det för titel på en bok? Ja, den är faktiskt hämtad från Pred.9,4 og brugt i serien Peanuts och är man t.ex. predikant har man stor glädje av läsa själva boken som är skriven av den danske prästen Jørgen Juul Petersen, som också har varit med om att skapa det lilla fina förlaget Mimer, som t.ex. gett ut böcker av Knud Hansen, Løgstrup, Wingren, m.fl. www.forlagetmimer.dk . Där är också denna vackra lilla bok utgiven.

Boken består dels av predikningar, dels av artiklar, både korta och längre. Författaren är inspirerad av bl a Løgstrup och Knud Hansen och står i den grundtvigska danska traditionen. Predikningarna har mycket att ge! Jag brukar ibland säga att i kyrkan bör man tala om livet och världen medan man i livet och världen kan tala om kyrkan. Så gör författaren här. Hans predikningar är förankrade i texten men får liv i vardagen och världen! Ett utmärkt sätt att predika på! I en långfredagspredikan skriver han:

”Lidelseshistorien er en vaccination imod naivitet og dyrkelse af idyl. Men den må aldrig ende med att at fratage os livsmodet og lysten til at leve eller lave om på tingene så godt, vi kan. Meningen er, at vi skal se virkeligheden i øjnene – også ondskaben – ikke flygte fra den. Anerkende, at den er der som skyggen som følger os. Men vi skal også forsage den, forsage Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Kun på den måde bliver troen myndig og ansvarlig. Den kristne kan være realistisk, uden ønskedrømme, fordi han har smagt Guds kærlighed.”

Artiklarna är samlade under rubrikerna Kristendom og politik, Ateisme og sværmeri och Teologi og religion och boken avslutas så med en lång artikel om bibelboken Predikaren där vi igenom hela artikeln får följa med i berättelsen om Babettes gästabud av Karin Blixen. I artiklarna ställs världens problem och dagens ifråga i relation till den kristna tron på ett fruktbart sätt. Där kan man t ex läsa om teologen Reinhold Niebuhr, om Jesus i muslimsk tradition och mycket mer! Omslagets bild är från altartavlan i Gentofte kyrka och är gjord av den danske konstnären Per Kirkeby.

Den som är predikant eller är intresserad av den kristna trons förhållande till det levande livet har stort glädje av denna bok, som trots att den bara är på 160 sidor förmår lyfta fram det väsentliga i kristen tro och ge livsmod och kraft!

Madeleine Nordell, præst ved Linköpings Domkyrka

Den är så bra. Bra också med hans artiklar - föredrag som finns med. Talar rätt in i tiden och kulturen med evangeliskt tilltal. Jättefint skrivet om Babettes gästabud. Och vilka predikningar…


Knud Hansen: Den signede stund, den midnatstid

Niels Højlund skriver i bogens forord:

Knud Hansen ville minde os om fællesskabet, om de sider af tilværelsen, som han syntes den moderne tid havde glemt: medfølelsens mulighed, glædens mulighed, tillidens mulighed, de suveræne livsytringers mulighed.

Han ville - med et gammelt udtryk som han selv holdt meget af - fortælle os, at det vigtigste i livet ikke er alt, hvad vi selv udretter med al vor rastløse foretagsomhed, men noget som "vederfares" os, noget der sker med os, indtræffer for os. Og dette fælles, der vederfares os, så han allerstærkest eksemplificeret i "manden fra Nazareth".

Kr. 128,- inkl. moms  Læs mere   Bestil bog


Kommentarer til Debat om den "Den muslimske Jesus" - Se Her

Omtale og anmeldelser af "Den muslimske Jesus" af Tarif Khalidi:


Kristeligt Dagblad

Se Bente Clausens rammende interview af Tarif Khalidi i Kristeligt Dagblad den 12. december 2008, i anledning af udgivelsen af Den muslimske Jesus, hvor Khalidi bl. a. siger:
 
”De fleste islaminteresserede ved, at Jesus i Koranen anses som en af profeterne før Muhammed. Men det er ikke den figur, der har Tarif Khalidis interesse. I Koranen er Jesus næsten alene beskrevet som en slags korrekturlæser til den bibelske Jesus.- bl.a. nægter han i Koranens udgave både at være Guds søn og han afviser treenigheden. Det er muslimernes kærlighed til Jesus i fortællinger og digte, der har slået mig", siger Khalidi og han fortsætter:

”I islams begyndelse i 600-tallet var Jesus især kendt som asket. Han råder folk til at vende verden ryggen. Senere bliver han en mere venlig figur. Her snupper de litterære ham og giver ham en anden farve: den blide lærer og moralens vogter. … Så tager sufierne (islams mystikere) over. De opfatter Jesus som ”hjertets profet” – den, som udstiller kontrasten mellem ånd og lov. .. I moderne tid er det især en nærmest befrielsesteologisk Jesus, der fremstilles i digtningen."

Og han fortsætter:

”Dialogen har indtil videre været mest teologisk fokuseret. Om Jesus blev korsfæstet eller ej. Og det med, at ”vi går ind for fred, og I går ind for fred og bla, bla, bla.” Den dialog fører ingen vegne hen. Men det mener jeg, at en samling om Jesus-billedet i islamisk poesi og litteratur gør. Det billede kan give dialogen en anden dagsorden, måske af større forståelse. For her er der mere der forener end splitter, selvom Jesus som frelser aldrig er noget, muslimer og kristne bliver enige om.”

Læs hele artiklen i www.kristeligt-dagblad.dk


Weekendavisen

Læs også Thomas Hoffmanns artikel i Weekendavisen nr. 52 – 23. december 2008, Ideer side 2:

Et rutinemirakel (om Jesus i koranen og den islamiske tradition).


Kulturnyt P2

Kulturnyt 08. december 2008 kl. 15:30 på P2.
Omtale af bogen v. Thomas Hoffmann

”Jesus, muslimer og nøgne kroppe”

Ny bog fortæller om muslimernes Jesus … Jesus er ikke kun en betydelig person i Kristendommen. Han spiller også en rolle i Islam; født af Jomfru Maria som en tjener og profet for Gud.

”Den muslimske Jesus” hedder en ny bog af den fremtrædende forsker Tarif Khalidi, som i overmorgen udkommer på dansk. Tarif Khalidi er født i Jerusalem i 1938, han har tidligere været professor i Cambridge og er nu professor på Det Amerikanske Universitet i Beirut. Hans bog om den muslimske Jesus er allerede oversat til mere end 20 sprog - han har også lige nyoversat Koranen til engelsk - og i de kommende dage kan man møde Khalidi ved to arrangementer på Københavns Universitet.

Gæst i studiet er ph.d. Thomas Hoffmann fra Center for Europæisk Islamisk Tænkning ved Københavns Universitet.

Tarif Khalidis bog ”Den muslimske Jesus” udkommer i overmorgen på forlaget Mimer. I den anledning afholder Center for Europæisk Islamisk Tænkning et seminar, hvor Tarif Khalidi selv deltager. Dagen efter, altså torsdag, er der seminar om koranoversættelse med Tarif Khalidi og vores egen danske, meget roste, koran-oversætter Ellen Wulff.


Indlæg på nettet:

Jeg synes det er en spændende bog med alle de ordsprog og anekdoter der er tillagt Jesus.

Normalt hører man om Jesus i Koranen, men det der åbenbart interesserer forfatteren til bogen, er de meget mere frodige og folkelige traditioner om Jesus inden for islam.

Man finder Jesusord i både skøn-og visdomslitteratur, i sufi-mystikken, helgenbiografier og mange andre steder. Det er muslimers kærlighed til Jesus, der tydeligvis har tiltrukket Khalidi, en kærlighed, der har udmøntet sig i et meget mere varieret og levende billede, ikke så polemisk og dogmatisk korrekt, men mere folkeligt, præget af fortælleglæde, humor og rammende billeder og pointer.

Bogen kan være en saltvandsindsprøjtning til en mere spændende og nysgerrig dialog mellem folk fra den kristne kultur og folk fra den islamiske uden at man af den grund behøver skjule forskellene.


Korte oplysninger om udvalgte personer omtalt i bogen
ved Jens Juul Petersen:

Abu Talib al-Makki, Muhammad ibn 'Ali (død 996):
Jurist og sufi-mystiker fra Bagdad, der bl.a. fastsatte grundlaget for sufi-praksis, og havde indflydelse på al-Ghazalis senere arbejde.

al-Amiri, Abu Alhassan (død 873):
Persisk filosof, som blev født i Khorasan, og fulgte al-Kindis tradition inden for islamisk filosofi.

Hanbal, Ahmad ibn (780-855):
Jurist og teolog fra Baghdad med persisk baggrund, der studerede retsvidenskab, teologi og traditionsvidenskab. Ibn Hanbal var ikke tilhænger af ra’i , personligt skøn, men støttede sig til Koranen og profetens sunna. Ibn Hanbal har givet navn til den hanbalistiske retsskole, en af de fire sunni-islamiske retsskoler, der i dag er det juridiske fundament i bl.a. Saudi Arabien, og hans politiske synspunkter har inspireret mange politisk-religiøse bevægelser, som f.eks. wahhabitter og salafister.
 
al-Hasan al-Basri (642-728 eller 737):
Teolog, der var født i Medina af persiske forældre, og repræsentant for islamisk askese. Al-Basri er populær blandt sufier for denne askese, selvom han ikke selv var sufi.

bin Hisham, Abu Muhammad Abd al-Malik (eller Ibn Hisham) (død 833):
Redigerede Ibn Ishaqs biografi om Muhammed. Ibn Ishaqs værk er nu gået tabt, og er kun kendt i Ibn Hishams or al-Tabaris gengivelser. Ibn Hisham voksede op i Basra, men flyttede senere til Ægypten, hvor han studerede sprog og historie.

Ibn Abd-Allah, Yusuf (eller Ibn Abd-al-Barr) (978-1071):
Sunnimuslimsk lærd fra Andalusien og tilhænger af Maliki-retsskolen.

Ibn ’Abd Rabbih, Ahmad ibn Muhammad (860-940):
Maurisk forfatter og poet, der blev født i Cordoba i Andalusien, og som nedstammede fra en befriet slave.

Jahiz, Abu Uthman Amr ibn Bahr al- (781-868):
Berømt lærd fra Basra, der samlede og redigerede store værker af klassisk arabisk og persisk litteratur (adab) for at skabe en fælles kultur for arabere og arabisk-talende persere. Anså islam som værende arving til det bedste fra verdenscivilisationernes tanker og bedrifter og mente derfor, at islam er åben for at søge visdom fra alle potentielle kilder.

Majlisi, Muhammad Baqir ibn Muhammad al-Taqi al- (1616-1698):
Shiitisk magtfuld lærd fra den sene safavide periode. Al-Majlisi blev født i Isfahan, og var en magtfuld shiitisk lærd og stor modstander af sufisme.

Mawardi, Abu al-Hasan al- (974-1058):
Jurist, der især arbejdede med at opstille regler for politisk ledelse af islamiske samfund. Al-Mawardi blev født i Basra levede og skrev i en periode med store politiske ændringer, hvor sunnitiske seljukker overtog fra shiitiske buwahider, hvilket havde indflydelse på hans studier om passende lederskab for muslimske samfund.

Ibn Saad ibn Mani' al-Baghdadi, Muhammad (eller Ibn Saad) (784-845):
Lærd fra Basra, der anses som en af de største autoriteter inden for islamisk historie og muslimske biografier. Ibn Saads værker anses som meget troværdige og præcise, og er derfor blevet anvendt af senere forfattere.

Tawhidi, Abu Hayyan al- (død cirka 1023): Filosof fra Baghdad, formentligt med persisk baggrund, der var inspireret af gnosticisme. Han anså ikke filosofi, som den eneste vej til sandheden; åbenbaring og ikke fornuft er den religiøse tros kilde.


Retur

      Forlaget MIMER - Faurskovvej 16 - 8370 Hadsten - Tlf. 8698 2541 - E-mail: forlagetmimer@hotmail.com