OM KNUD HANSEN

Ufuldstændig

I

1.      Richard Andersen: Knud Hansen. i: Dansk Biografisk Leksikon, bd. 5, 1980

2.      Richard Andersen: Bidrag til en bibliografi. i: Dansk Udsyn, 53 (1973), s.191-199

3.      Niels Henning Borup: I dagens anledning ( 90 år). i: Højskolebladet, 113 (1988), s. 291-293 (med foto); samme: Dansk Kirketidende, 140 (1988), s. 136-139

4.      Niels Henning Borup: Efterord. ”Ka’ du sgu li’ at leve”. i: Opmærksomhed. Fem taler af fhv. Askovforstander Knud Hansen, 1995, s. 37-46

5.      Niels Henning Borup: “Ka’ du sgu li’ at leve?”...(foto). i: Skovshoved Avis, Nr. 38, maj-juni-juli, 1994, s.4;6 (kirkeblad for Skovshoved sogn, red. Johs. H. Christensen), (= s. 37-46 Efterord i: Knud Hansen: Opmærksomhed, 1995)

6.      Niels Henning Borup: Knud Hansen. i: Askov Højskole Årsskrift 1996, s. 39-46 (med foto 1961)

7.      Niels Henning Borup: Knud Hansen, Askov. i: Ribe Stiftsbog 1996, s. 41-54 (foto v/Poul Pedersen)

8.      Ole Jensen: Knud Hansen - agtelsens filosof og teolog. i: Fyns Stiftstidende, 9.5. 1983 (kronik); Aalborg Stiftstidende 9.5. 1983 som: ”Filosof og teolog”; Aarhus Stiftstidende 9.5. 1983 som: ”Agtelsens filosof og teolog” (KH 85 år)

9.      Jens Koefoed Bang: Om Knud Hansen, Askov: http://www.fyensstift.dk/html/artikel_40.html

10.  Kraks Blå Bog 1949-1995

11.  Helge Skov: Forord. i: Knud Hansen: Og glædelig er hver en dag. Prædikener, 1990, s. 9-10; (omslag foto (Poul Pedersen))

12.  Kaj Thaning: Den unge Knud Hansen. i: Dansk Udsyn, 53 (1973), s. 79-98

13.   Utrykt. Knud Hansen, dr. theol. - honoris causa 1979 Knud Hansen. Votum af 10.5. 1978 ved professorerne Ole Jensen og Leif Grane med indstilling til at gøre Knud Hansen til dr. theol. honoris causa. Eenstemmigt tiltrådt af det teologiske fakultetsråd 18.5. 1978. Signeret Knud Banning, dekan.

 

II

14.  Lisbeth Smedegaard Andersen: Mytens forladte huse. Dansk kirkekunst efter 1945, 1999, s. 217 (af Knud Hansen: Den kristne tro, 1978 om magt/gudbilledlighed)

15.  Niels Henrik Arendt og Agnete Brink: En lille bog om kristendom, 1996, s. 65 (tilgivelse: ”en ny måde at være til på”/opstandelsestro)

16.  J. Th. Arnfred: Askov Højskole i Mands Minde, 1965, s. 108 (indførelse af “Kunstuge” på Askov) s. 132 (julegilder); s. 149 (“samstemthed” om forstanderens person); s. 150 (Knud Hansen data i en beskrivelse af lærerkollegiet); s. 181, 186, 188 (forstanderskiftet 1953); s. 205 (eleverindring fra lærerkursus 1947); mellem s. 224-225 foto af lærerkollegiet 1965; s. 227 (Knud Hansens “morgensang”s form)

17.  Lars-Olle Armgard: Antropologi. Problem i K.E. Lögstrups författarskap, Lund 1971, s. 30; s. 260 (Knud Hansen i Løgstrups forfatterskab (Kierkegaard, Revolutionær samvittighed))

18.  Poul Henning Bartholin: Spor af historien – hvordan være grundtvigsk i dag? I-II. i: Dansk Kirketidende, nr. 18 og 19, 1999, s. s. 262, 263, 264 (KH m.fl. Tidehvervsgrundtvigianisme), s. 264 (KHs Kierkegaardtolkning/Løgstrups (fejllæsninger af K), s. 276 (KH m.fl. som ”modgruppe” i det grundtvigske)

19.  Svend Bjerg: Århusteologerne. P.G. Lindhardt, K.E. Løgstrup, Regin Prenter, Johannes Sløk. Den store generation i det 20. Århundredes danske teologi, 1994, s. 118 (Lindhardts Kierkegaard-anmeldelser)

20.  Inge Bjørn: Tidsbilleder. i Dansk Udsyn, 74 (1995), s. 75-76 (Askov, foredrag); s. 80, 81 (forstander, erindring); s. 82-84 (Askov-strid); s. 87-89 (Askov-strid)

21.  Torben Bramming: Tidehvervs historie, 1993, s. 59f. (Grundtvig-opgør i Tidehverv, Dansk Folkeliv); s. 76f. (Opgør med Kierkegaard); s. 78 (“Hereticakredsen”); s. 123 (litt.forslag)

22.  Finn Brandt-Pedersen: Rod i det grundtvigske. Slægtserindringer - med lidt tidlig højskolehistorie. Personlige erindringer - fra et liv i og med højskolen - til og med Askov-konflikten 1970-71, 1989, s. 84, 86, 90, 91, 92, (debat om “Højskolelærernes stilling”); s.111-115, 118, 130, 134, 145, 155-156 samt flere steder s. 121-168 (Askov striden 1970-71)

23.  Bjarne Nielsen Brovst: Kaj Munk og den stærke mand, 1992, s. 129-131 (Kaj Munk og Tidehverv/KHs: Forkyndelsen i Kaj Munks forfatterskab som ”tilsvining”)

24.  Bjarne Nielsen Brovst: Kaj Munk. Krigen og mordet, 1994, s. 97, 110-111 (brev 18.12.1940 fra KH til Kaj Munk om KM/Christmas Møller/Stauning/demokratiet - KHs bog som ”uden gnist og farlighed”); s. 178 (KHs KM-bog som ”skraldespand”/KH om KM efter 5.maj); s. 429-430 (Lise Munk om KHs bog som ”skraldespand”/KH om KM efter 5.maj), s. 453 (KH som venlig fjende)

25.  Bjarne Nielsen Brovst: Kaj Munk. Retsopgør og eftermæle, 1998, s. 191-192 (KH om Hartvig Frisch/modstandsbevægelsen/KM og Lise Munks (negative) vurdering); s. 196-197 (KH- citat om modstandsbevægelsen/KM som ”tilsjofling af KMs minde”); s. 271-272 (citat fra KHs kronik Information 24.9.1947 om Tyskland og nazismen/KMs Niels Ebbesen sammenh. med citat fra 1942), s. 284 (KH om Drewsen Christensens KM-bog)

26.  Jørgen K. Bukdahl: Frihed og frigørelse. Filosofi-teologi-kulturdebat. Artikler og essays 1956-1979, 1980, s. 79f. (Revolutionær samvittighed/Marx), s. 92, 93, 96f. (Kierkegaard); s. 99 (højskolen); s. 148 (Tidehverv/Kierkegaard)

27.  Jørgen K. Bukdahl: Om Søren Kierkegaard. Artikler i udvalg ved Jan Lindhardt, 1981, s. 76 (Olesen Larsens kritik); s. 106 (Kierkegaard-opfattelser), 127 (lidenskab); s. 143 (Hans Erik Avlund Frandsens kritik); s. 157 (lidenskab); s. 162 (Kierkegaard med tilslutning/Marx); s. 206 (Løgstrups Kierkegaard kritik)

28.  Poul Dam: “Sagerne” omkring Askov. i: Højskolebladet, 86 (1961), s. 529-530 (Niels Højlunds SF-engagement; Tage Hind interview i Land og Folk)

29.  Den danske kirkes historie. VIII. Under redaktion af Niels Knud Andersen og P.G. Lindhardt, 1966, s.179 (Tidehverv/Livet tro); s. 211 (Det tredie standpunkt); s. 217 (Oxford); s. 224f.(grundtvigianisme, Vallekilde 1937); s. 228 (Kierkegaard); s. 313 (Kierkegaard/Tidehverv)

30.  Karsten Erbs: Budskaber. Lyrik og evangelium, 2002, s. 5(forord: KHs uundværlige bog, Den kristne tro)

31.  Agner Frandsen: Ved Knud Hansens begravelse fra Askov kirke den 15. marts 1996. i: Dansk Kirketidende, 148 (1996), s. 100-101

32.  Karstein M. Hansen: K.E. Løgstrups forfatterskap 1930-1987. En bibliografi. Acta Jutlandica LXIII:3. Teologisk Serie 15, 1987 (s. 124; bibliografiens nr: 479; 644; 662; 787; 908; 990; 1006; 1012; 1163)

33.  Poul Engberg: Poesi og Livshistorie, u.å., s. 69 (KH som tidehversk i forh. til J. Bukdahls Ingemann begejstring), s. 83 (KH/Købmandshvile højskole/Poul Engbergs forstanderkandidatur)

34.  Karstein M. Hansen: Skapelse og kritikk. Skapelsestankens kritiske funksjon i K.E. Løgstrups forfatterskap med særlig henblikk på den unge Løgstrup, Oslo 1989 (disputats), s. 63-64 (præstemiljø på Vestfyn); s. 67 n. 15 (præstefællesskabet på Vestfyn som “sympatisamkvem”)

35.  Hans Hauge: K.E. Løgstrup. En moderne profet, 1992, s. 41(Grundtvig læsning i konventer på Fyn efter Karstein M. Hansens disputats); s. 241f. (Olesens Larsens kritik); s. 658 (litt.henvisning til s.241)

36.  Hans Hauge: Den danske religion: fra før Anders Nørgaard til Ole Jensen and beyond, i: Kredsen, 63, 1 (1997), s.32 (Mynster, Clausen og Martensens disciple, som videreudvikler den danske religion: A. Nørgaard, Aa. Møller, Otto Møller, KH, Thaning, Løgstrup, Ole Jensen samt de tidehverske helgener)

37.  Hans Henningsen: Folkelige temaer hos Grundtvig og Løgstrup, 1983, s. 76 (Dostojevskij/ “agtelse”)

38.  Carl Hermansen: Så mangen en Sommer, 1968, s. 86 (bispevalg på Fyn 19)

39.  Billeder fra en dagbog II. Hans Christian Høier. Indledning ved Karen Holst. i: Dansk Udsyn, 74 (1995), s. 226 (erindring: Knud Hansen/Hans Christian Høier)

40.  Ulrik Høy: Knud Hansen, 97. i Berlingske Weekendavis 15.-21.3. 1996 (nekrolog)

41.  Bertel Haarder: Holdninger, jeg mødte. i: Bertel Haarder, Tom Høyem, Per Stig Møller: Mulighedernes samfund, 1985, s. 122 (Askov)

42.  Bertel Haarder: http://www.uvm.dk/gammel/uddbert.htm (KH som langsom læser)

43.  Frode Jacobsen: Jeg vil være en fugl før jeg dør, 1979, s. 73-74 (landssvigeropgøret/Johanne Christiansen/ se også bibliogr. 1956: Information/Dansk Udsyn)

44.  Ole Jensen: I vækstens vold. Økologi og religion, 1976, s. 154-155 (KH om tabu), s. 159 n7 (KH, Kaj Thaning og K.E. Løgstrup inspireret af Grundtvigs og Grønbechs kritik af pilgrimsmyten)

45.  Ole Jensen: Dansk kristendom. En folkebog om kirken, 1983, s. 30 (KHs oplevelse ved humlebaljen af tilværelsens egentlig ansigt), s. 61 (KH: livet som ”et umotiveret gode”),  s. 130 (om lån fra Knud Hansens bøger)

46.  Ole Jensen. Sårbar usårlighed. Løgstrup og religionens genkomst i filosofien, 1994, s. 52 (Dostojevskij), s. 71 (opgør med Tidehverv), s. 94 (“et umotiveret gode”), s. 125 (“grundtvig-tidehverske” teologer, Heretica), s. 168 (Løgstrup inspireret af Vilh. Grønbechs Jesus-bog gennem KH?), s. 189 (livet som et ”umotiveret gode”: KH)

47.  Kamp må der til. Festskrift tilegnet Ole Jensen, 1997, s. 311 (bibliografi nr. 151: KH som agtelsens filosof/teolog)

48.  Holger Kjær: Kierkegaard - og den grundtvigske Bevægelse. i: Højskolebladet, 85 (1960), s. 251

49.  Kære Hal Kære Hal. Breve 1940-43 Mellem K.E. Løgstrup og Hal Koch, 1992, s. 42 (KH artikel om Paulus/Hal K. uenig/Grønbech); s. 80 (Løgstrup folkeadr. med protest til kongen KHs ide); s. 91 (KH/Karl Nielsen)

50.  Ove Korsgaard: Kampen om lyset. Dansk voksenoplysning gennem 500 år, 1997, s. 362 (KH forstander på Askov Højskole ”et lykkeligt valg”), s. 90 foto (KH, Ole Wivel, Løgstrup), s. 392 foto (lærerkredsen på Askov Højskole 1965), s. 394 (KH forstander under kampen om Askov 1970-71), s. 477 (henvis. Til KH Hovedpunkter i den kristelige troslære, 1967)

51.  Søren Krarup: Fordringen, 1982, s. 54 (”En anti-pietisktisk, socialdemokratisk, sækularistisk, grundtvigsk folkekirkelighed med navne som Hal Koch. P.G.. Lindhardt, KH, Harald Sandbæk og Kaj Thaning i spidsen drejede i 40’erne og 50’erne Tidehverv om i en politiserende retning…”), s. 72 (Løgstrup som teologisk bannerfører for en række folk af især grundtvigsk herkomst, bl.a. KH og Kaj Thaning)), s. 76 KHs Kierkegaard-kritik/ K. Olesens Larsens kritik af KHs Kierkegaard-bog).

52.  Vilhelm Krarup: Opgørets nødvendighed. Ord til øjeblikket - fra et langt liv, 1994, s. 95 (Kierkegaard); s. 200 (biografisk note)

53.  Ejvind Larsen: Den påtrængende Grundtvig. Aage Henriksens gåde. i: De Levendes Land. Grundtvig 1984. Red. Flemming Ettrup og Johs. H. Christensen, 1984, s. 110 (om adskillelse af det folkelige og det kristelige/Kaj Thanning, K.E. Løgstrup og Knud Hansen som ”de bedste af Grundtvigs moderne arvtagere”)

54.  Ejvind Larsen. Sokratisk hønisse og kristen rebel. Knud Hansen, Askov, er død, 97 år. i: Information 13.3. 1996 (nekrolog)

55.  P.G. Lindhardt: Kirken i går og i dag, 1955, s. 172 (Vallekilde 1937); s. 174 (Kierkegaard)

56.  P.G. Lindhardt: Dansk kirkekundskab, 1979 (1978), s.139 (tidehversgrundtvigianisme)

57.  P.G. Lindhardt: Sådan set..., 1981, s. 147 (- uden navns nævnelse, æresdoktor 1979)

58.  K.E. Løgstrup: Den etiske fordring, 1966, s. 44 (Kierkegaard)

59.  K.E. Løgstrup: Opgør med Kierkegaard, 1967, s.60 (Revolutionær Samvittighed, tilslutning til Kirkegaard-kritik)

60.  K.E. Løgstrup: Skabelse og tilintetgørelse. Metafysik IV, 1978, s. 100 (Mynster/København))

61.  Søren Matthiesen: Ud over al forstand. Tilværelse og tro i Dostojevskijs forfatterskab, 1999, s. 42 (KH om Stavrogin), s. 91 (KM om Idioten), s. 100 n42 (KH om Mysjkin/debat om fortolkningen af M. som Kristi billede)

62.  Viggo Mortensen: Lidelsens problem, 1976, s. 129 (”Gennem lidelsen finder mennesket forløsning” : KHs sammenfatning af tankegang hos Dostojevskij; forløsning =”at elske livet højere end livets mening”)

63.  Viggo Mortensen: Teologi og kritik. Aspekter på halvfjerdsernes danske teologi, 1983, s. 76f (Askov (1960), Johs. Pedersen, fremskridtstroen som myte); s. 81f. (myte); s. 120f.(Den kristne tro, tro, skabelse)

64.  Viggo Mortensen: Teologi og naturvidenskab. Hinsides restriktion og ekspansion, 1988, s. 351 note112 (van Gogh, naturbillede, kunstner, natur)

65.  Johannes Møllehave. Forord i: Geir Kjetsaa: Fjodor Dostojevskij – et digterliv, (1985), da. udg. 1986, s.11 (anbefaling af KHs Dostojevskij-bog som læsning efter Kjetsaas/KH har vigtige tolkninger af kristne symboler/ KH-citat om livslede)

66.  Johannes Møllehave: Vor tids tid, 1985 (paperback 1986, s. 45-46, erindring)

67.  Johannes Møllehave: Kærlighed og dæmoni, 1992, s. 95 (KHs Mefistofeles/Johs. evg./forståelsen af begrebet herlighed)

68.  Johannes Møllehave: Da alting blev anderledes ( i anledning af Knud Hansens død - med foto)

Politiken, 25.5. 1996, kronik (genoptrykt i: Johannes Møllehave: Da alting blev anderledes. Udvalgte tekster 1958-96, 1997, s. 178-188 samt i: Mit livs vendepunkter. Forskel/lighed, 2001)

69.  Per Stig Møller: Munk, 2000, s. 228-229, 295 (KHs Kaj Munk-bog/opfattelse); s. 320 (beslaglæggelse af KHs bog); s. 345-46 (KMs teologi); s. 356 (KMs anm. af KHs Oxfordismen eller Evangeliet); s. 359 (KHs opgør med KM rødder i 30’ernes trosstrid)

70.  Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949 (1962). Bd. VI Viborg stift. Samlet og udgivet af Paul Nedergaard, 1963, s. 254, 255 (Knud Hansen, sognepræst i Durup-Tøndering 1925-1936); samme Bd. III Fyns stift, 1956, s. 256( Knud Hansen, sognepræst i Assens 1936-1945; oplys. fra Kristeligt Dagblad 4. 2. 1953); 259 (kort biografi); s. 331 (om det fynske hjem, fynboer og deres forhold til det grundtvigske)

71.  Sognepræst Knud Hansen (kort referat af foredrag om GT ved F.N.). i: Studenterkredsen, 5 (1938), Nr. 8, s. 63

72.  Kirsten Nielsen: Satan – den fortabte søn? 1991, s. 14 ( citat ”Herren velsigne dig og forbavse dig” fra Helge Skovs forord til ”– og glædelig er hver en dag”, 1990), s. 18-19 (om Djævelen/det onde fra prædiken 1976 s. 49-50 i ”– og glædelig er hver en dag”, 1990)

73.  Gunhild Nissen: Udfordringer til højskolen. Danske folkehøjskoler 1844 til 1994, 1994, s. 218, 221 ( foto 1957 (Tage Thaaning) Knud Hansen, Ole Wivel, K.E. Løgstrup; Asperup-møder); 237f. (forstander på Askov; s. 238 foto); 249 (“Højskolelærernes stilling”); 265f. (Knud Hansens personlige ledelse; s. 268 foto: lærerkredsen 1965); 276f. (ansættelsessag/strid 1969); 280, 283 (Knud Hansens medansvar og medvirken); 312f. (konstitution som forstander); cf. Navneregister s. 391

74.  Gunhild Nissen: Asperup-møderne (bearbejdet afs. fra Udfordringer til højskolen). i: Johannes Rosendahl: Dagværk og Natarbejde. Folkeoplysning og modstandskamp. Ved Richard Andersen og Ole Wivel, 1995, s. 148, 149 (foto (Tage Taaning) med Richard Andersen 1957), s. 151

75.  K. Olesen Larsen: Knud Hansen og hans Kierkegaard. i: Tidehverv, 28 (1954) s. 79-80

Genoptrykt i: Søren Kierkegaard læst af K. Olesen Larsen,1966, s. 203-226

76.  Mogens Pahuus: Livsfilosofi. Lykke og lidelse i eksistens og litteratur, 1986, s. 153 (Dostojevskij)

77.  Kim Arne Pedersen: Grundtvig og teologien i dag, i: Dansk Teologisk Tidsskrift 1991, s. 189 (Kierkegaard-kritik, KH som ”tidehvervs-grundtvigianismens tredje store teolog ved siden af Thaning og Løgstrup”.

78.  Mogens Pahuus: Livet selv. En livsfilosofisk tolkning af kristendommen, 1993, s. 13 (som inspiration); s. 15 (den livsfilosofiske teologi); s. 19 (Den kristne tro, Mefistofeles (Elsa Morante)); s. 51 (Den kristne tro); s. 77 (Mefistofeles/Gud som instans)

79.   A. Pontoppidan Thyssen: ”Menneske først – ”. Om Kaj Thanings Grundtvig-disputats, i: Kirkehistoriske Samlinger, Syvende række, femte bind, 1963-65, s. 554-555 (KH i Dansk Folkeliv som den skarpeste og vægtigste kritiker af grundtvigianismen/introduktion til Vilh. Grønbech/videreført af Kaj Thaning)

80.  Regin Prenter: Studenterkredsen 1925-1932, i: Studenterkredsen 1988-1998 – et jubilæumsskrift, 1988, s. 15 (KH: ”En af dem, jeg lagde mærke til”)

81.  Ebbe Kløvedal Reich: Billeder af Jesus – en beretning fra Danmarkshistorien, 2001, s.139-150 (biografi/forfatterskab); s. 156, 159, 161, 163, 172, 174 (KHs Jesus-billede i Foragelsen/KHs forståelse af bjergprædikenen)

82.  Knud Riis: Det grundtvigske menneskesyn og dets rod, i: Kredsen, 63. (1997), s. 121 (jesendommen på højskole med Hal Koch/Krogerup, Kaj Thaning/Båring, Ole Wivel, Løgstrup og KH)

83.  Knud Riis: Højskolens religion, 1998, s. 167 (Askov i 70’erne KH som reaktionær), s. 179 (KH anm. af Grønbechs Jesus-bog), s. 182 (KH som deltager i Asperup-møderne), s. 329 (KH artiklen i Tidehverv 1937)

84.  Ejvind Riisgård: Vilh. Grønbechs kulturopgør, Bd. 2, Virkelighed, Levned, Eftermæle, 1974, s. 149 (Grønbech/instinkt); s. 284 (bidragyder til Frie Ord); s. 367f. (Knud Hansen og Grønbech)

85.  Helge Skovmand: Et hjem - en skole - et blad. Erindringer, 1976, s. 152 (højskoleretninger)

86.  Johs. Sløk: Tre Kierkegaard-tolkninger. i: Kierkegaardiana 1955, s. 98-101 (KH’s Kierkegaard-tolkning)

87.  Johannes Sløk: Mig og Godot. Erindringsforskydninger, 1986, s. 106 (Knud Hansens Kierkegaard-bog som “pervers” og “dum”)

88.  Streiftog i Dostojevskijs verden. Artikelsamlingen, Oslo 1982, s. 166 n.12 cf. s. 149 (KH som fortaler for Dostojevskijs ”polyfone form” efter E. Steffensen)

89.  Eigil Steffensen: Tjechov på tærskelen, 1982, s. 10 (tak til KH)

90.  Ingmar Ström: Förord. i: Knud Hansen: Den kristna tron, Stockholm 1984, s. 5-6

91.  N.H. Søe: Dansk teologi siden 1900, 1965, s. 140 (Oxford), 146 (grundtvigianere i 30’erne)

92.  Kaj Thaning: Sidelys på Kredsen i tyverne. i: Studenterkredsen, Århus-København. Jubilæums-nummer, 35 (1967); s. 85f. (Fra debatten i Kredsen); s. 87 (Grønbech, Tidehverv, Dostojevskij)

93.  Henning Tjørnehøj (erindring/KH som foredragsholder). i: Kamp må der til. Festskrift tilegnet Ole Jensen, 1997, s. 296

94.  Finn Slumstrup: Dobbelte spor. En bog om oprør og tradition. En bog om folkehøjskolens opgaver i Danmark, 1982, s.49 (“ånd” jfr. Den kristne tro); s. 90-91, 95 (Askov, foredrag 1964-65: Vor tids største problem/Revolutionær samvittighed)

95.  F. Slumstrup: I skyggen af krisen. i: Dansk Udsyn, 74 (1995), s. 106

96.  Interview med Tage Skou-Hansen. i: Ejgil Søholm: Fra frihedskamp til lighedsdrøm. En læsning af Tage Skou-Hansens forfatterskab, 1979, s. 147 (Askov)

97.  Tage Skou-Hansen: Folkelig, kristen...Tage Skou-Hansens tak til Egholtfondet 28/10 1987. i: Højskolebladet, 112 (1987); s. 679-681 (s. 680 Askov)  = s. 182-185 i: Den forbandede utopi, 1995

98.  Tage Skou Hansen: Den forbandede utopi. Kritisk prosa fra 70’erne til 90’erne, 1995, s. 184 (Askov); s. 186 (Askov); s. 188f. (Askov); s. 191-193 (Askov, Askov-strid)

99.  Ole Vind: Grundtvigs Historiefilosofi, 1999, s. 532-37; s. 544 n9 (Knud Hansen som den grundtvigske historiefilosofis killer), cf. også Personregister

100.    Henrik Wigh-Poulsen: Hjemkomsten og det åbne land. Jakob Knudsens forfatterskab og den grundtvigske realisme, 2001, s. 14 (den grundtvigsk-tidehvervske Grundtvig-reception: KH-artikel i Dansk Folkeliv/opgør med ældre grundtvigianere m. støtte hos Jakob Knudsen/Edv. Lehmann (s. 109 n.22) og Vilh. Grønbech), s. 15 (Vallekildemøde/Thanings Menneske først…m. synspunkter svarende til KH), s. 16 (foto fra Asperup-møde m. KH, Wivel og Løgstrup), s. 18, s. 133 (KH: Jakob Knudsen som grundtvigsk oprører), s. 113 (KH repræsentant for nygrundtvigsk selvkritik m. angreb på Begtrup))

101.    Gustaf Wingren: Gamla vägar framåt. Kyrkans uppgift i Sverige, Alvsjö 1986, s. 166-167 (Den kristne tro som grundtvigsk bog)

102.    Ole Wivel: Romance for valdhorn. Erindringsmotiver, 1972 , s. 193 (Asperup-møde), s. 194, 196 (Krogerup-møde); s. 258 (den folkelige lejr), foto (Tage Taaning) - med Richard Andersen mellem s. 248-249

103.    Ole Wivel: Letsind og tungsind. i: Dansk Udsyn 53 (1973) s. 164 (Askov); 164-166 (en aften hos Karen Blixen i Rungstedlund) = s. 16-22 (2. Letsind og tungsind ) i Ole Wivel: Tranedans. Erindringsmotiver, 1975 – bearbejdet

104.    Ole Wivel: Tranedans. Erindringsmotiver, 1975, s. 17-20 (Askov; en aften hos Karen Blixen på Rungstedlund); s. 54, 55 (Vindrosen; Troens Tyranni); s. 111-112 (Rødvinskonventet); s. 127, 128, 199 (Askov); mellem s.32-33: foto: Forstanderskiftet på Askov Højskole, september 1953: Karen Helweg, J.Th. Arnfred, Knud Hansen og Ellen Grønlund

105.    Ole Wivel: Kontrapunkt. Erindringsmotiver, 1989, s. 30 (Askov); 39f. (Askov, opgør med kulturarven), 41-42 (Askov, brev fra Knud Hansen om Ole Wivel som Askov-lærer)

106.    Ole Wivel: Sandhedens udtryk i kirke og kunst, u.å. (1994), s. 9 (teologisk oprører); s. 19, 20 (formulering af kristendom); s. 24 (fortolkning af Pär Lagerkvist); s. 26 (om Jesus)

107.    Kirken skal ikke agitere (referat af foredrag i Odense Højskoleforening ”Har kirken overlevet sig selv”). i: Fyns Venstreblad 9.1. 1943:

 III

108.    Pastor Knud Hansen. Seminarielærer Vernersens Efterfølger (foto). i: Aarsskrift for Jelling-Samfundet 1944, s. 45

109.    Á. Riishøj: Knud Hansen (med foto; valg som højskoleforstander)). i: Jelling-Samfundet 1952, s. 20

110.    Afsked og velkomst ved Rh. (Afsked med forstander Futtrup og Knud Hansen, velkomst til nye medarbejdere). i: Aarsskrift for Jelling-Samfundet 1953, s. 33

111.    Jelling-Samfundet 1952, s. 20 (med foto, A. Riishøj ved Knud Hansens udnævnelse til højskoleforstander)

112.    Som de huskede det. Jelling Statsseminarium 1841-1991. Ved Leif Ingvorsen, 1991, s.145 (med foto, lærer ved Jelling seminarium, illegal virksomhed)) cf. Jelling Samfundet 1952, s. 20 (med foto)

113.    Johs. Villumsen: Fra den 9. April til den 5. Maj (Knud Hansens engagement i modstandsbevægelsen i Jelling). i: Aarsskrift for Jelling-Samfundet 1945, s. 29-30

114.    Helge Skovmand: Knud Hansen forstander på Askov 1. Oktober 1953 (med foto). i: Højskolebladet, 78 (1953), s. 63; 70

115.    Forstanderskiftet på Askov Højskole (om dagens gang, Af Arnfreds tale. Af Knud Hansens tale (usigneret artikel; formentlig red. Helge Skovmand). i: Højskolebladet, 78 (1953) s. 413-415

116.    Forstanderskiftet på Askov Højskole (referat af begivenheden; Af Arnfreds tale; Af Knud Hansens tale). i: Højskolebladet, 78 (1953) s. 413-415

117.    Fra elevfesten på Askov (referat af Knud Hansens tale). i: Højskolebladet, 79 (1954), s. 31 

IV

Skrift til Knud Hansen 75 år 1973

Dansk Udsyn, 53 (1973), s. 87-199 (med foto)

Anmærkning: Dette nummer af Dansk Udsyn tilegnes Knud Hansen på hans 75 årsdag

Indhold:

Kaj Thaning: Den unge Knud Hansen 79

Thorkild Bjørnvig: Et forsinket værk. Sidste fase af “Ravnen”s tilblivelse 99

Børge Diderichsen: Atter det skilte - ? 109

Mogens Krustrup: Pyramiden og rotunden 113

K.E. Løgstrup: Magt og moral 123

Tage Skou-Hansen: Fra “Medløberen” 137

Helge Skov: Hvad mener I om Kristus? Hvad mener I om mennesket (prædiken Math. 22,34-46) 155

Ole Wivel: Letsind og tungsind 162 (= s. 16-22 (2. Letsind og tungsind ) i Ole Wivel: Tranedans. Erindringsmotiver, 1975 bearbejdet)

Ole Jensen: Eksistensteologi og politisk teologi 170

Richard Andersen: Bidrag til en bibliografi 191

V

Interview m. Knud Hansen

Se bibliografi: 1943, 1953, 1954, 1955, 1968, 1971, 1978, 1979, 1983, 1986

VI

Biografiske artikler

Se bibliografi år: 1979, 1981, 1982, 1983 (=1988)