Gå til forsiden...

 
   Niels Larsen Stevns: Den barmhjertige samaritaner

Retur

 


Helligåndshuset, Slagelse 1938

Foto: Hans Pedersen

Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham.  

(Lukasevangeliet kap. 10)

Når der står om samaritaneren at han ”fik medynk”, betyder det at han blev grebet af en umiddelbar samfølelse med den anden, et skæbnefællesskab der gennemtrængte personen helt, hans sind, hans tanke og krop.

Det er Gud der er på færde når samaritaneren tager sig af den hjælpeløse på vejen, ikke sådan at samaritaneren er et billede på Gud. I et billede er der afstand, i en lignelse er afstanden ophævet. Gud gør sig gældende med sig selv, med sin barmhjertighed, sin medfølelse, igennem det samaritaneren foretager sig. Og ikke det alene. Stedet for Guds gøren sig gældende er ikke blot denne ene begivenhed på vejen mellem Jerusalem og Jeriko, men tilværelsen i dens helhed. Gud er til stede overalt, forud for alt andet. Det er hvad lignelsen forkynder: Læg mærke til hvor du befinder dig. Du lever midt i Guds rige; indse, i hvor høj grad dit liv er genstand for Guds nærhed, for andre menneskers opmærksomhed, deres hjælp, deres finden sig i dig, deres tagen sig af dig, deres kærlighed.

Knud Hansen, Askov

 

Bestil kort  

Retur


      Forlaget MIMER - Faurskovvej 16 - 8370 Hadsten - Tlf. 8698 2541 - E-mail: forlagetmimer@hotmail.com